W odpowiedzi na ofertę złożoną przez Rybnickie Centrum Sportów Walki TAEKWON-DO FIGHTER – TKM, dotyczącą organizacji Międzywojewódzkich mistrzostw juniorów, juniorów młodszych i młodzików oraz Taekwon-do kids CUP (działanie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej), informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 10.02 do 17.02 br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji w wysokości 5000 zł.

Zarządzenie o przyznaniu dotacji w ramach MG