Ważna informacja dla osób przyjmujących pod swój dach uchodźców – prosimy mieszkańców o zgłaszanie tego faktu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – telefon do pracowników socjalnych: (32) 432 75 39. Chodzi o to, że także prywatna pomoc w postaci udzielenia schronienia uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy musi być w gminie ewidencjonowana i raportowana. 

Przypominamy jednocześnie, że w myśl obowiązujących przepisów status uchodźcy nadawany jest od dnia 24.02.2022 r., a więc osoby, które przybyły na terytorium naszego kraju przed tą datą, nie mogą być traktowane jako uchodźcy.