Do końca marca br. potrwa pierwsza z trzech edycji naboru wniosków o dofinansowanie w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn.: „50 kW na start”. Program ten wspieraja przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców. Szansę na dofinansowanie mają właściciele firm z terenu województwa śląskiego, którzy decydują się na założenie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW. Szczegóły poniżej.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

- w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania, oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym;

- w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania. Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Terminy naborów wniosków:

I nabór: 15.02.2022 r. – 31.03.2022 r.

II nabór: 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.

III nabór: 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.

lub do wyczerpania alokacji środków.

Zaleca się nadanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą lub przesyłką kurierską (o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu). Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/ochrona atmosfery/ Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery:

Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259, 32 60 32 244.