W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy www.slaskiedlaukrainy.pl Na ww. stronie znajduje się baza mieszkaniowa dla uchodźców z Ukrainy. Portal jest miejscem kojarzenia osób prywatnych, które chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami które uciekają przed wojną z Ukrainy. Jest to inicjatywa skierowana do osób, które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty), a zamieszczane tam oferty nie mają charakteru komercyjnego.