Działając na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, Rada Gminy Świerklany podjęła uchwałę, w której wyznaczyła miejsce handlu na naszym terenie, jak również przyjęła regulamin określający zasady prowadzenia tam sprzedaży towarów.

Informujemy, że teren, na którym może być prowadzony handel, mieści się na parkingu przy kościele pw. Św. Anny w Świerklanach przy ul. Księdza Ligonia. Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu czynne jest w piątki i soboty w godzinach od 6.00 do 15.00. Dopuszcza się sprzedaż produktów rolnych i spożywczych oraz wyrobów rękodzielniczych wytworzonych w gospodarstwie rolnym sprzedającego. Co jest ważne - sprzedający są zwolnieni z opłaty targowej. 

Osoby zainteresowane ww. tematem zachęcamy do zapoznania się z zapisami Uchwały Nr 320/XLVII/22 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu tego miejsca, która dostępna jest pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySwierklany/document/817117/Uchwa%C5%82a-320_XLVII_22