Od dnia 16 marca br. uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie im numeru PESEL. Jest to konieczne, aby móc legalnie korzystać z usług polskiej służby zdrowia, edukacji i rynku pracy. Від 16 березня українці можуть подавати заявки на номер PESEL. Необхідно мати можливість легально використовувати польський ринок охорони здоров’я, освіти та праці.

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę uciekając przed wojną, mają prawo do legalnego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy (do 24 sierpnia 2023). Specustawa przyjęta przez polski rząd daje uchodźcom możliwość korzystania ze służby zdrowia, edukacji i licznych świadczeń. Mogą podjąć pracę i prowadzić działalność gospodarczą. Mogą również założyć konto w banku.

Z praktycznych względów Ukraińcom rekomenduje się wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Wniosek o numer PESEL razem zdjęciem biometrycznym można składać w Urzędzie Gminy Świerklany. W wypełnianiu formularza pomagają pracownicy urzędu.

Wniosek należy złożyć osobiście. W imieniu dzieci wniosek składają rodzice. Podczas składania wniosku pobiera się także odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osoby:

- która nie ukończyła 12. roku życia;

- od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;

- od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

- dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,

- w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie.

Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

UWAGA – Obowiązuje system kolejkowy - najpierw należy się zgłosić do Urzędu Gminy Świerklany (Referat Spraw Obywatelskich, parter, biuro nr 0.09) w celu umówienia wizyty i pobrania druczku na bezpłatne wykonanie zdjęcia do dowodu osobistego. Usługę w tym zakresie świadczy gminie Zakład Fotograficzny mieszczący się przy ul. Boryńskiej 1 w Świerklanach (biuro podróży TRAVEL PLANET). Osoby, które prywatnie goszczą u siebie uchodźców, prosimy o pomoc w załatwieniu formalności w urzędzie.

 

PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy - instrukcja dla użytkowników. - YouTube

 

Українці, які перетнули українсько-польський кордон, рятуючись від війни, мають право легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців (до 24 серпня 2023 року). Спеціальний закон, прийнятий польським урядом, дає біженцям можливість користуватися медичною допомогою, освітою та численними пільгами. Вони можуть влаштуватися на роботу і вести бізнес. Вони також можуть відкрити банківський рахунок.

З практичних міркувань українцям рекомендується подавати документи на номер PESEL. Заявку на номер PESEL разом із біометричною фотографією можна подати до міської ради в URZĄD GMINY ŚWIERKLANY – ul. Kościelna 85, Świerklany. Співробітники офісу допомагають заповнити форму.

Заяву необхідно подати особисто. Заяву від імені дітей подають батьки. При подачі заявки також збираються відбитки пальців. Відбитки пальців на особу не знімаються:

- які не досягли 12 років;

- з яких тимчасово фізично неможливо зняти відбитки будь-якого з пальців;

- де зняти відбитки пальців фізично неможливо.

При подачі заявки на номер PESEL має бути показано наступне:

- проїзний документ, карта поляка або будь-який інший документ з фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу,

- для осіб до 18 років - також документ, що підтверджує народження. 

Важливо, що це може бути і визнаний документ недійсним, а враховуючи виняткову ситуацію, за відсутності документів необхідно подати декларацію.

 

URZĄD GMINY ŚWIERKLANY,

ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH – parter, biuro nr 0.09

czynny:

poniedziałek, wtorek środa – 7.30-15.30

czwartek: 7.30-17.00

piątek: 7.30 – 14.00

 

WYKONYWANIE BEZPŁATNYCH FOTOGRAFII

Fotograf - Biuro Podróży TRAVEL PLANET

ul. Boryńska 1, Świerklany

(niedaleko UG Świerklany)

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00

Zalecamy, aby obywatele Ukrainy zgłaszali się do zdjęcia we wtorki lub czwartki w godz. 10.00-15.30.