W odpowiedzi na ogłoszony konkurs dotyczący zorganizowania kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z terenu gminy w roku 2022, Wójt Gminy Świerklany podjął decyzję o rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ten cel.

Zarządzenie o wynikach konkursu