Informuję, iż w dniu 1 kwietnia 2022r. o godz. 08:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się zwołana na wniosek Wójta Gminy sesja nadzwyczajna Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Świerklany.
  5. Zamknięcie sesji.

 

     Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

   Anna Kula-Piecha