Już w najbliższych poniedziałek (4 kwietnia 2022 r.) odbędzie się webinar, w trakcie którego przedstawione zostaną zasady nowego naboru w ramach programu Mój prąd. Nabór ten będzie się różnił od poprzednich m.in. zakresem kwalifikowalności kosztów. Poza samą instalacją fotowoltaiczną będzie można uzyskać dotacje także na inne komponenty, jak na przykład utworzenie magazynu energii.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Więcej informacji na https://mojprad.gov.pl/o-programie

Webinar odbędzie się 4 kwietnia br. o godz. 10.00. Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_d6T0kZnGTqqaWVe0QOVHvA