Informacja

o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklany

 

Informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2022r. o godz. 7:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się zwołana na wniosek Wójta Gminy sesja nadzwyczajna Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
  5. Zamknięcie sesji.

 

     Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

   Anna Kula-Piecha