Dzięki połączeniu sił kilku instytucji, jak Komenda Miejska Policji w Rybniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy rybnicka Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, osoby dotknięte przemocą mogą bezpłatnie korzystać z różnych form wsparcia. Pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości działa również Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym - 222 309 900.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat wraz z listą placówek, które udzielają pomocy mieszkańcom powiatu rybnickiego w zakresie występowania problemu przemocy w rodzinie czy uzależnienia od alkoholu.