Już od wielu lat, jednym z priorytetów rozwojowych Gminy Świerklany jest doposażanie placówek edukacyjnych w pomoce dydaktyczne, wpływające pozytywnie na jakość kształcenia uczniów gminnych podstawówek. W bieżącym roku, decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, która zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych, oraz wyposażenie bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach i w Szkole Podstawowej nr 2 w Świerklanach. Każda z tych placówek pozyskała 12 000 zł z budżetu państwa, które to środki pozwolą stworzyć  warunki do popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów.

W roku ubiegłym podobny projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej w Jankowicach. Dzięki dotacji udało się zakupić 278 książek oraz doposażyć bibliotekę w laptop i oprogramowanie ułatwiające pracę nauczyciela bibliotekarza.