Z uwagi na zdarzające się często w ostatnim czasie, kradzieże rowerów oraz innego mienia, apelujemy do mieszkańców gminy o to, aby zabezpieczali oni swoje rowery i inne rzeczy przed ich utratą. Pozostawianie pod szkołą, sklepem bądź w innym miejscu roweru bez podstawowego zabezpieczenia, np. kłódki rowerowej, lub też innego mienia, jest częstą przyczyną takich sytuacji.

Aby uniknąć podobnych zdarzeń, w imieniu Posterunku Policji w Świerklanach prosimy o rozwagę w tym temacie i należyte zabezpieczania własnego mienia.