ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2022 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie  określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklany w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Całość zarządzenia w załączniku wraz z projektem uchwały: