Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.150.2022 Wójta Gminy Świerklany z dnia 21 czerwca 2022 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały dot. zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 270/XL/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerklany. Uwagi i opinie do ww. projektu uchwały można zgłaszać w sposób podany w przedmiotowym zarządzeniu, w dniach od 21 czerwca do 28 czerwca 2022 roku.