W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 informujemy, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę  elektroniczną. Spotkanie to odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 30.06.2022r. o godz. 17.00. Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, Gminy Lyski i Gminy Świerklany oraz partnerom społecznym i gospodarczym. 

Dołącz do spotkania Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82431193767?pwd=V3p1cmJUd0x0V0VYdEEyN3ZuZUZnZz09

Identyfikator spotkania: 824 3119 3767

Kod dostępu: rmk9qX