W dniu wczorajszym (21.07), w zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach podpisane zostały umowy w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Wśród laureatów konkursu znalazła się Gmina Świerklany, która otrzymała 32 tys. zł na oświetlenie terenu parkingu, drogi oraz chodnika przy ul. Ligonia w sołectwie Świerklany Dolne.

Celem konkursu jest zrównoważony rozwój całego regionu oraz wyrównywanie szans i poprawa jakości życia mieszkańców. Chodzi o to, aby małe społeczności także miały szanse skorzystać z finansowego wsparcia i rozwijać się, a przy okazji zadbać o walory kulturowe czy małą infrastrukturę w swoich gminach.

Umowy w ramach tegorocznej edycji Inicjatywy Sołeckiej wręczył przedstawicielom samorządów wicemarszałek Wojciech Kałuża. Naszą gminę reprezentowali na spotkaniu: wójt Tomasz Pieczka, skarbnik gminy Anna Stępień oraz sołtys Świerklan Dolnych Krzysztof Klyta. W sumie, wsparcie otrzymało 11 gmin z terenu subregionu zachodniego - z powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego. Dzięki dofinansowaniu zrealizowanych zostanie 14 zadań na łączną kwotę ponad 600 tys. zł.

W przypadku Gminy Świerklany, całkowita kwota zadania realizowanego przez sołectwo określona została na 40 tys. zł, z czego dofinansowania pozyskaliśmy 32 tys. zł.

Zdjęcia: archw. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego