W sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbyło się w dniu dzisiejszym ślubowanie nauczycieli zatrudnionych w naszych placówkach oświatowych, w związku z uzyskaniem przez nich awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 

Pozytywną ocenę z egzaminu, a co za tym idzie - wyższy stopień nauczycielski uzyskali: Emilia Sojka z Przedszkola nr 1 w Świerklanach, Katarzyna Spicera–Doleżych z Przedszkola nr 2 w Świerklanach (nieobecna na spotkaniu), Emilia Nadolnik z SP 1 Świerklany, Martyna Kuczera z SP 2 Świerklany oraz pracujący w SP Jankowice: Joanna Piwkowska i Dariusz Reder.

Uroczyste ślubowanie nauczyciele złożyli w obecności wójta gminy Tomasza Pieczki, który pogratulował im awansu oraz życzył wytrwałości i powodzenia w nowym roku szkolnym.

Relację z tego wydarzenia zamieścimy w najbliższym wydaniu Kuriera Gminy Świerklany.