Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.195.2022 Wójta Gminy Świerklany z dn. 17.08.2022 r., w dniach od 17 do 23 sierpnia br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały zmiany uchwały nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.