Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie miało dziś miejsce w naszej gminie - do sali GOKiR-u przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach przybyli przedstawiciele świata nauki oraz osoby związane z tematem adopcji z terenu całej Polski. Powodem ich wizyty był udział w konferencji pt. „FASD i emocje”, poświęconej tematyce alkoholizmu, stresu i wychowania dzieci pochodzących z rodzin z problemami.

Organizatorem spotkania była Fundacja Fastryga, która do współpracy zaprosiła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał wójt gminy Tomasz Pieczka. W programie znalazły się wykłady i prelekcje o emocjach u dziecka, jego relacjach z opiekunem oraz wiele innych ciekawych tematów, z którymi na co dzień mierzą się rodzice zastępczy i pracownicy socjalni.

Była to już 23 zorganizowana przez Fundację Fastryga, konferencja, która w Świerklanach miała swoją premierę. O wysokiej randze tego wydarzenia może świadczyć fakt, że uczestniczący w niej prelegenci, to uznane autorytety w świecie nauki, słuchacze zaś, aby spotkać się z profesorami i lekarzami, przybyli z różnych zakątków Polski, m.in. z Krakowa, Rzeszowa i Szczecina. Konferencja transmitowana była również online – kto nie mógł przyjechać do Świerklan, śledził ją w internecie.

Więcej w najbliższym wydaniu gminnej gazety.