Na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach przyjechała do naszej gminy sędzia Anna Maria Wesołowska. Znana z telewizyjnego programu, przedstawicielka wymiaru sprawiedliwości spotkała się dziś ze szkolną młodzieżą oraz z rodzicami, a tematem jej wizyty były współczesne zagrożenia i problemy czyhające na młodych ludzi, jak uzależnienie od alkoholu, narkomanii czy internetu. Pani Anna Maria Wesołowska poruszyła także temat przemocy w rodzinie i w szkole. Podczas spotkania z rodzicami uczniów mówiła o tym, jak ważne jest to, aby słuchać, co młody człowiek ma do powiedzenia.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała szefowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michalina Wojtal. Salę GOKiR-u w Świerklanach odwiedzili uczniowie VI, VII i VIII klas oraz ich rodzice. Spotkanie to z pewnością na długo pozostanie w pamięci młodych słuchaczy, którzy chętnie odpowiadali na pytania gościa i wysłuchali cennych rad.

- Pamiętajcie, że to wy decydujecie, jakimi ludźmi chcecie być. Warto przewidzieć konsekwencje swoich czynów – to, jaki wpływ będą one miały na innych, zanim będzie za późno – przekonywała sędzia Anna Maria Wesołowska. 

opis zdjęć: fotografie przedstawiają prelegentkę na scenie oraz publiczność (dostępność cyfrowa)