Gmina Świerklany planuje przystąpienie w roku 2023, do programu „Opieka wytchnieniowa”. Ma on zapewnić bezpłatne wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, czyli zapewnieniu wykwalifikowanego opiekuna (nie będącego członkiem najbliższej rodziny, faktycznym opiekunem i nie zamieszkującego z osobą niepełnosprawną) dla osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wytchnienia jej faktycznemu opiekunowi.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej,. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej[1])/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (lub

2)  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa powyżej , powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W tym celu zbieramy informacje potrzebne do określenia zainteresowania usługami opieki wytchnieniowej przez mieszkańców naszej gminy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu (32) 43 27 532 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź też osobistą wizytę w budynku Urzędu Gminy, pok. 2.09 (II p.)

                                                          

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023” jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dysponentem środków jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.