Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że w dniu wczorajszym, tj. 15 listopada upłynął termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, jak również termin dokonania opłaty za odpady komunalne (płatne do 15.11, a nie do końca roku, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich).

Osoby, które zalegają z należnościami względem gminy, powinny jak najszybciej dokonać płatności.