W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców zamieszkujących w Gminie  Świerklany.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. projekt poddany zostaje społecznym konsultacjom, które zakończą się 22 listopada 2022 roku. Szczegóły poniżej.