W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdą się uchwały w sprawie określenia wysokości podatków i opłat na 2023 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty ww. uchwał należy poddać społecznym konsultacjom.

Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekty uchwał.

Ewentualne uwagi i opinie można zgłaszać od 18 do 23 listopada  br. w sposób określony w Zarządzeniu Wójta.

 

 

 

Uchwały: