Kwotę 5 mln zł otrzyma Gmina Świerklany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotacja zostanie przeznaczona na rozbudowę i modernizację istniejącej przy ul. Pogodnej w Świerklanach, oczyszczalni ścieków. Celem jest usprawnienie jej pracy, jak również wybudowana zostanie farma fotowoltaiczna, która pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnię.

Listę wybranych gmin, do których trafi finansowe wsparcie, ogłosił w dniu wczorajszym premier Mateusz Morawiecki. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych są to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast w ramach Tarczy dla samorządów. Dotacja ma wspomóc lokalne inwestycje w trudnym czasie kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. W ramach tego  programu, 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia zostanie przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne, edukacyjne i cyfryzację.

W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy pomiędzy gminą a stroną rządową na przekazanie nam 5 mln zł dotacji. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, który gmina złożyła we wrześniu br., realizacja inwestycji ma się rozpocząć w maju przyszłego roku i potrwać do końca 2022 r. 

Ulotka - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, dofinansowanie dla Gminy Świerklany