Informujemy przedsiębiorców działających na terenie Gminy Świerklany, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2022 oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia br.

Terminy płatności kolejnych rat:

- II rata - do 31 maja br.

- III rata do 30 września br.

(podane terminy to data zaksięgowania należnej wpłaty na koncie urzędu gminy).

Przedsiębiorcy, których termin ważności posiadanego zezwolenia upływa w roku 2023, zobowiązani są w terminie ustawowym, tj. do 31 stycznia 2023 r., do wniesienia opłaty w całości (bez uwzględnienia rat), w wysokości proporcjonalnej do terminu ważności zezwolenia.