Informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Gmina Świerklany pozyskała środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację w roku 2023 dwóch programów:

1) Opieka wytchnieniowa (pobyt dzienny) – środki pozyskane na realizację to 79 520,00 zł (wraz z kosztami realizacji zadania to w sumie 81 110,40 zł);

2) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – środki pozyskane na realizację to 55 572,00 zł (wraz z kosztami realizacji zadania to w sumie 56 683,44 zł).

Dzięki pozyskanym środkom, w roku 2023 planuje się realizację 1 998 godzin wsparcia dla 14 opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im usług opieki wytchnieniowej realizowanej w domu oraz 1 233 godzin asystencji osobistej dla 6 osób z niepełnosprawnością z terenu naszej gminy.

Szczegółowe informacje o programach i naborze na 2023 rok:

Opieka wytchnieniowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Osoba do kontaktu: Paweł Łazarczyk, tel. 32 43 27 532

opis grafiki: logo programu Funduszu Solidarnościowego (dostęność cyfrowa)