Znany jest grafik dyżurów gminnych placówek przedszkolnych, jaki obowiązywać będzie podczas tegorocznych wakacji letnich. I tak, dyżury w miesiącu lipcu 2023 r. pełnić będą: Przedszkole nr 1 w Świerklanach oraz Przedszkole w Jankowicach. Z kolei, w sierpniu br. czynne będzie Przedszkole nr 2 w Świerklanach. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają poszczególne przedszkola.

Zasady dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli zostały określone zostały w Zarządzeniu nr W.0050.95.2019 z 16 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr W.0050.6.2023 Wójta Gminy Świerklany z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia w roku 2023 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany:

https://bip.swierklany.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/668537/przerwy_w_funkcjonowaniu_przedszkoli_w_wakacje_2023_roku