Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o to, aby zachowali oni czujność i nie wpuszczali na teren swoich posesji osób próbujących podawać się za przedstawicieli Urzędu Gminy lub innych podmiotów, namawiających do wymiany kotła lub oferujących usługę doradczą w innym zakresie.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka sygnałów dotyczących tego rodzaju sytuacji, kiedy ktoś próbował podszyć się pod pracownika danej instytucji, a tak naprawdę przygotowywał teren pod ewentualną kradzież lub co gorsza – próbował jej dokonać w czasie „odwiedzin”. Należy reagować na tego typu zdarzenia, zgłaszając je pod numer 112.