Przedstawicieli trzeciego sektora z terenu naszej gminy informujemy o tym, że wraz z nastaniem lutego br. rusza nabór wniosków w ramach kolejnej edycji FIO - Śląskie Lokalnie. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych na terenie województwa śląskiego. Można się ubiegać o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Nabór wniosków w edycji 2023 będzie trwał od 1 lutego do 2 marca. Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy skorzystać z generatora wniosków, który aktywowany zostanie na stronie fioslaskie.com dnia 1.02 br. Szczegóły na https://fioslaskie.com/konkurs/