Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – ORGANIZACJĘ KOLONII LETNICH w 2023 roku. Oferty w sprawie organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Świerklany należy składać do dnia 21 marca br. Szczegóły poniżej.