W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dotyczącymi wysyłania przez Urząd Gminy Świerklany pism w sprawie wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2023 r., przypominamy, że opłaty te pozostały na ubiegłorocznym poziomie. Wysokość stawek została określona w Uchwale Rady Gminy Świerklany Nr 299/XLIV/21 z dnia 25 listopada 2021 r. i obowiązywać będzie do końca bieżącego roku.

Tym samym informujemy, że nie będą wysyłane mieszkańcom ponowne zawiadomienia w tej sprawie.

Przedmiotowa uchwała dostępna jest tutaj: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminySwierklany/document/783398/Uchwala-299_XLIV_21