Mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dotacji na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, a także na ewentualną modernizację instalacji ciepłego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, fotowoltaikę, ocieplenie budynku lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zapraszamy w najbliższy poniedziałek, 19 czerwca o godzinie 15:30 do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1. Odbędzie się tam spotkanie informacyjne poświęcone Programowi „Czyste Powietrze”. Jego tematem będzie przedstawienie głównych zasad programu, możliwości wnioskowania o dotację, działalności punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy oraz zasad rozliczeń.

Przypominamy, iż zgodnie ze zmienioną w dniu 3.01.2023 roku treścią Programu, nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

UWAGA! Spotkanie będzie dotyczyć Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i nie będzie związane z deklaracjami dotyczącymi dofinansowania wymiany źródeł ciepła przez gminę i składanymi w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Świerklany. Spotkanie organizowane jest przez pracowników Urzędu Gminy obsługujących punkt konsultacyjny Programu.

Zapraszamy!