Mieszkańcom zainteresowanym przede wszystkim termodernizacją swojego budynku przypominamy o tym, że w ramach Programu „Czyste Powietrze” od 3 stycznia br.:

 

1) istnieje możliwość złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie, dostępna dla  Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe jest wówczas wykonanie zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku (na podstawie audytu energetycznego) pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Podstawowe warunki dla złożenia drugiego wniosku:

- posiadanie ekologicznego źródła ciepła (np. gaz, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kotły na paliwo stałe min. 5 klasy),

- wypłacenie przez Fundusz wszystkich rozliczonych inwestycji zawartych w pierwszym wniosku (zakończenie realizacji pierwszego wniosku lub rezygnacja z jego dalszej realizacji),

- wskazanie zakresu inwestycji, który nie został rozliczony w ramach pierwszego wniosku.

 

2) Osoby, które składają wniosek na wymianę źródła ciepła w ramach Programu „Czyste Powietrze”, mogą zaznaczyć dodatkowy zakres obejmujący właśnie ocieplenie przegród, stolarkę okienną i/lub drzwiową, bramy garażowe, rekuperację, a także mikroinstalację fotowoltaiczną.

Podstawowe warunki dla wniosku:

- likwidacja dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy,

- montaż ekologicznego źródła ciepła, którego zakup jest współfinansowany przez Program,

- określenie, czy termomodernizacja ma charakter częściowy czy kompleksowy (realizowana na podstawie audytu),

 

3) Osoby, które nie składały dotąd wniosku w ramach Programu „Czyste Powietrze”, a posiadają już ekologiczne źródło ciepła (pompa ciepła, gaz, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na paliwo stałe co najmniej 5 klasy), mogą również wystąpić z wnioskiem  o dotację na zakres obejmujący ocieplenie przegród, stolarkę okienną i/lub drzwiową, bramy garażowe, rekuperację za równo w wersji częściowej, jak i kompleksowej.

 

UWAGA! Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów  obejmujących ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.

 

Więcej informacji można uzyskać w gminnym punkcie informacyjno – konsultacyjnym Programu, który mieści się w budynku Urzędu Gminy i jest czynny w każdy wtorek i środę w godzinach 13:00 – 16:00 oraz w czwartki w godzinach 13:00 – 17:00. Wizyty bezpośrednie możliwe są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 32 440 87 42 (w dniach i godzinach pracy punktu).