Przypominamy mieszkańcom zainteresowanym pozyskaniem dotacji z Programu Czyste Powietrze na wymianę nieefektywnego źródła ciepła (kotła na paliwo stałe poniżej 5 klasy), modernizację sieci c.o./c.w.u., ocieplenie, stolarkę okienna i/lub drzwiową, rekuperację i mikroinstalację fotowoltaiczną (ta opcja możliwa tylko w połączeniu z wymianą źródła ciepła), że Program oferuje trzy poziomy dofinansowania:

1. Poziomo podstawowy – warunkiem jest dochód roczny wnioskodawcy (podstawa obliczenia podatku), który nie może przekroczyć 135 000 zł (potwierdzeniem jest właściwy PIT złożony do urzędu skarbowego). Osobom z wyższym dochodem dofinansowanie nie przysługuje.

Warto wiedzieć: w przypadku wspólnego rozliczania się wnioskodawcy np. ze współmałżonkiem, weryfikuje się czy podstawa obliczenia podatku dla ich wspólnego dochodu podzielonego przez 2 nie przekracza 135 000 zł.

2. Poziom podwyższony: przysługuje osobom ze średnim miesięcznym dochodem na poziomie 2 651 zł w przypadku osób w jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz średnim miesięcznym dochodem 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Na dzień dzisiejszy badany jest dochód za rok 2022. Do potwierdzenia osiągnięcia ww. poziomów dochodu niezbędne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach na wniosek osoby ubiegającej się o dotację z Programu „Czyste Powietrze”. Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warto wiedzieć: osoba ubiegająca się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, jeżeli prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, oświadcza, że jej roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu o dochodach wydanym przez OPS, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto osoba uprawniona do otrzymania dofinansowania na poziomie podwyższonym, ma możliwość złożenia wniosku o dotację z Programu „Czyste Powietrze” z tzw. prefinansowaniem, czyli wcześniejszą wypłatą przez WFOŚiGW w Katowicach połowy kwoty dotacji na rachunek wykonawcy.

3. Poziom najwyższy przysługuje osobom:

- ze średnim miesięcznym dochodem na poziomie 1 526 zł w przypadku osób w jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz średnim miesięcznym dochodem 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Na dzień dzisiejszy badany jest dochód za rok 2022. Do potwierdzenia osiągnięcia ww. poziomów dochodu niezbędne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach na wniosek osoby ubiegającej się o dotację z Programu „Czyste Powietrze”. Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

lub

- osobom posiadającym zaświadczenie wydane na wniosek zainteresowanego przez wójta (w jego imieniu przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej) potwierdzające posiadanie  ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek wskazany w zaświadczeniu musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warto wiedzieć: osoba ubiegająca się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, jeżeli prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, oświadcza, że jej roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu o dochodach wydanym przez OPS, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto osoba uprawniona do otrzymania dofinansowania na poziomie podwyższonym, ma możliwość złożenia wniosku o dotację z Programu „Czyste Powietrze” z tzw. prefinansowaniem, czyli wcześniejszą wypłatą przez WFOŚiGW w Katowicach połowy kwoty dotacji na rachunek wykonawcy.

 

Różnice w wysokości dotacji zawiera  tabela na końcu informacji.

 

Więcej informacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfosigw.katowice.pl/

 

infolinia WFOŚiGW w Katowicach: 32 60 32 252 - czynna w godzinach 7.30 - 15.30

mail do WFOŚiGW w Katowicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

kontakt z gminnym punktem informacyjno – konsultacyjnym programu: 32 440 87 42 (wtorek i środa 13:00 – 16:00, czwartek 13:00 – 17:00)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodany: piątek, 27 październik 2023 13:24
Wielkość: 293.1 KB