Osoby, które są zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na termomodernizację budynku (lub które już złożyły wniosek o dotację), informujemy o stronie internetowej, na której można obliczyć wymaganą, minimalną grubość termoizolacji dla danej przegrody oraz dla wybranego materiału i jego właściwości termoizolacyjnych (tzw. przenikalność cieplna λ). Położenie ocieplenia o mniejszej grubości może skutkować uznaniem przez WFOŚiGW w Katowicach wydatków za niekwalifikowalne.

Obliczeń tych można dokonać pod adresem: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl Po ustawieniu parametrów dotyczących daty powstania budynku, rodzaju ocieplanej przegrody, rodzaju wybranego materiału oraz jego przenikalności cieplnej, kalkulator automatycznie wylicza minimalną grubość izolacji.