Uwaga mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem dotacji na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, a także na ewentualną modernizację instalacji ciepłego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, fotowoltaikę, ocieplenie budynku lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - w dniu 2 sierpnia br. o godzinie 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1 odbędzie się spotkanie informacyjne. Jego tematem będzie przedstawienie głównych zasad Programu „Czyste Powietrze”, możliwości wnioskowania o dotację, działalności punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy oraz zasad rozliczeń.

UWAGA! Spotkanie będzie dotyczyć Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i nie będzie związane z umowami podpisywanymi przez mieszkańców z Gminą na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Zapraszamy!