Wszystkim osobom, które są zainteresowane złożeniem wniosku o dotację w ramach Programu „Czyste Powietrze” na: wymianę źródła ciepła, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej, fotowoltaikę, rekuperację oraz modernizację instalacji c.o. i/lub c.w.u, przypominamy, że w Urzędzie Gminy Świerklany działa punkt konsultacyjny programu, w którym można uzyskać pomoc w zakresie wypełnienia wniosku oraz wysłania go do Katowic do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Punkt usytuowany jest w pokoju 1.11 na I piętrze i działa we wtorki, środy i czwartki w godzinach 13:00 – 17:00. Skorzystanie z usług punktu jest możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu: (32) 440 87 42.  Konsultanci odbierają telefony tylko we wskazanych wyżej dniach i godzinach.

Przed skorzystaniem z oferty punktu, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją programową, zwłaszcza z załącznikiem nr 2 (dotyczącym podstawowego poziomu dofinansowania) i 2a (dotyczącym podwyższonego poziomu dofinansowania, dostępnego dla tych beneficjentów, których średni miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 564 zł na 1 osobę w roku 2020, przy czym sumuje się dochód wszystkich członków tego gospodarstwa i dzieli się go przez wszystkich członków – potwierdzeniem dochodu jest zaświadczenie możliwe do uzyskania w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej).

Ponadto zamieszczamy do pobrania formularz informacji potrzebnych do złożenia wniosku (przyjście z wypełnionym formularzem na umówione spotkanie do punktu konsultacyjnego znacznie przyspiesza i ułatwia prawidłowe wypełnienie wniosku). Wydrukowane formularze są również dostępne w budynku urzędu, przy wejściu od ul. Kościelnej na stoliku (zielona szufladka).