Uwaga mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem dotacji na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, a także na ewentualną modernizację instalacji ciepłego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, fotowoltaikę, ocieplenie budynku lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - w dniu 28 marca br. o godzinie 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone Programowi „Czyste Powietrze”. Jego tematem będzie przedstawienie głównych zasad programu, możliwości wnioskowania o dotację, działalności punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy oraz zasad rozliczeń.

UWAGA! Spotkanie będzie dotyczyć Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i nie będzie związane z deklaracjami dotyczącymi dofinansowania wymiany źródeł ciepła przez gminę i składanymi w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Świerklany.

Zapraszamy!