Informujemy mieszkańców, że od 3 stycznia 2023 roku wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące dofinansowania udzielanego w ramach Programu „Czyste Powietrze ”.

Najważniejsze zmiany to:

1) W zakresie kwoty dochodu uprawniającej do złożenia wniosku o dofinansowanie: dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł za ostatni rok (dotąd było to 100 000 zł).

 

2) W zakresie średniomiesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego przy ubieganiu się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania:

- przy podwyższonym poziomie dofinansowania: do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- przy najwyższym poziomie dofinansowania: do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

3) W zakresie wysokości dotacji: zmianie uległy maksymalne kwoty dotacji na poszczególne zakresy inwestycji, i tak przykładowo:

 

- dotacja na kocioł gazowy: poziom podstawowy do 6 100 zł (do 40% poniesionych wydatków netto), poziom podwyższony do 10 700 zł (do 70% poniesionych wydatków netto), poziom najwyższy do 15 300 zł (do 100% poniesionych wydatków netto); 

- dotacja na pompę ciepła powietrze – woda: poziom podstawowy do 12 600 zł (do 40% poniesionych wydatków netto), poziom podwyższony do 22 000 zł (do 70% poniesionych wydatków netto), poziom najwyższy do 31 500 zł (do 100% poniesionych wydatków netto).

 

4) W zakresie kwalifikowalności kosztów: od 3 stycznia kwalifikowalne są tylko kwoty netto inwestycji (VAT nie jest kwalifikowalny).

 

5) W zakresie wnioskowania: nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

 

6) W zakresie możliwości uzyskania dodatkowego dofinansowania: program wprowadza dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjenci uprawnieni do jednego z trzech poziomów dofinansowania  będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
  • o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

 

Szczegółowe informacje: https://www.wfosigw.katowice.pl/2-uncategorised/2832-zmiany-w-programie-czyste-powietrze.html

 

INFORMACJA NA TEMAT OBLICZANIA GRUBOŚCI MATERIAŁU WYKORZYSTYWANEGO DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

Osoby zainteresowane tematem docieplenia budynku - jaką grubość styropianu należy zastosować, aby otrzymać refundację z Programu Czyste Powietrze, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora grubości izolacji dostępnego na https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/