Obwieszczenie numer W.0050.164.2023 Wójta Gminy Świerklany w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego: "Pod Klonem"