Obwieszczenie numer W.0050.183.2023 Wójta Gminy Świerklany w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckich: "LAS".