Przypominamy, że już tylko miesiąc czasu pozostał do końca spisu powszechnego. Nie czekaj i spisz się jak najszybciej, najlepiej przez internet - https://spis.gov.pl/ Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny.