Wójt Gminy Świerklany informuje mieszkańców, którzy zamierzają w 2022r. przeprowadzić wymianę kotła, w istniejącym budynku mieszkalnym (oddanym do użytku przed 1.09.2017r.) o konieczności złożenia deklaracji wstępnej w Urzędzie Gminy.

 

Termin składania deklaracji od 31 stycznia do 28 lutego bieżącego roku.

 

Wypełnione deklaracje wstępne należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Świerklany (parter pok. nr 0.09).

 

Deklaracje, które wpłyną do Urzędu Gminy Świerklany do dnia 28 lutego 2022r. zostaną ujęte na  liście podstawowej do dofinansowania (podpisywanie umów dotacji planowane na maj - czerwiec 2022r.)

Deklaracje, które wpłyną do Urzędu Gminy Świerklany po dniu 28 lutego 2022r. zostaną ujęte na liście rezerwowej (podpisywanie umów w przypadku zwolnienia się miejsc na liście podstawowej)

 

Wzór deklaracji można otrzymać w Urzędzie Gminy (parter pok. 0.03, 0.04) lub pobrać z niżej zamieszczonego załącznika.