Na terenie Gminy Świerklany działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy gminy mogą własnym transportem dostarczać niektóre odpady komunalne.

Lokalizacja: Świerklany, ul. Pogodna 5

Godziny otwarcia:

1) wtorek w godzinach od 10:00 do 19:00
2) środa w godzinach od 7:00 do 15:00
3) czwartek w godzinach od 10:00 do 19:00
4) piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
5) sobota w godzinach od 7:00 do 13:00
- jednakże poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.


Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem funkcjonowania PSZOK - Zarządzenie nr W.0050.69.2021 Wójta Gminy Świerklany

 

Bezpośredni numer telefonu do punktu czynny w w.w godzinach: 32 440 87 60

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOK:

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych:

 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • alkalia,
 • środki ochrony roślin,
 • oleje i tłuszcze,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
 • leki,
 • zużyte baterie i akumulatory.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • niebędące opakowaniami odpady komunalne: papieru (np.: gazety, książki, katalogi, zeszyty, apety, papier faksowy), metalu (np.: złom żelazny oraz złom metali kolorowych), tworzyw sztucznych (np.: plastikowe części samochodowe, ramy okienne z tworzyw sztucznych, plastikowe doniczki, puste i czyste kubły), szkła (np.: szyby okienne i samochodowe, szkło stołowe, szkło żaroodporne, szkło okularowe), odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • bioodpady,
 • odzież i tekstylia,
 • zużyte opony,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • odpady niebezpieczne: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

UWAGA! Obowiązują następujące ograniczenia ilości przyjmowanych na PSZOK odpadów:

 • zużyte opony – max 8szt od właściciela nieruchomości w danym roku,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – max 5 ton od właściciela nieruchomości w danym roku,
 • odpady wielkogabarytowe – max 2 tony od właściciela nieruchomości w danym roku.