Utrzymanie czystości i porządku

Utrzymanie czystości i porządku
Pliki: 6

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerklany:

EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka Sp.j
ul. Kościuszki 45a
44-200 Rybnik kontakt tel.
32 4230845

 

Podmiot ten świadczyć będzie usługę do dnia zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany (...) z przedsiębiorstwem wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.

Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 281.77 KB
Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 88.52 KB
Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 137.07 KB

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerklany zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 119.79 KB

Osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 276.15 KB

Wymagane do osiągnięcia poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 274.81 KB

Dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.