Notice: Undefined variable: baseurl in /nowa/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi logowania się do aplikacji, zamieszczamy Państwu poniżej informację oraz instrukcję o sposobie logowania.

Aplikacja do samospisu internetowego jest dostępna pod adresem: https://nsp2021.spis.gov.pl


Aby się zalogować należy wybrać jedną z dostępnych metod:

  • Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – umożliwia uwierzytelnienie za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez inne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej (w szczególności Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków).
  • Wprowadzenie numeru PESEL oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu (aby zdefiniować hasło, wymaganym jest podanie nazwiska rodowego matki).
  • Wprowadzenie adresu email oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu - metoda ta jest przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, którzy w dniu 31 marca 2021 r. zamieszkiwali stale lub przebywali czasowo na terenie Polski. 

 

Dodany: środa, 19 maj 2021 14:20
Wielkość: 1465 KB