W ramach I edycji Programu Polski Ład Gmina Świerklany pozyskała środki na przebudowę ul. Kucharzówki w Świerklanach oraz budowę żłobka w Jankowicach. Łączna wartość przyznanego dofinansowania: 6 905 000,00 zł

 

W ramach II edycji Programu Polski Ład w gminie realizowane są dwa zadania:

- budowa hali magazynowej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym w Świerklanach przy ul. Pogodnej, połączona ze stworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- przebudowa boisk do piłki nożnej tworzących kompleks sportowy przy ul. Zamkowej w sołectwie Świerklany Dolne.

   

Rozpoczęcie realizacji obu zadań nastąpiło w 2023 roku, a ich zakończenie planowane jest na: zadanie dotyczące boiska – 2023 rok, zadanie dotyczące hali - 2024 rok.

Łączna wartość dofinansowania: 8 800 000,00 zł

 

Podsumowanie środków – I i II edycja Programu Polski Ład

6 905 000,00 zł – żłobek, ul. Kucharzówka (Program Polski Ład – I edycja),

8 800 000,00 zł - hala magazynowa + PSZOK, kompleks boisk na ul. Zamkowej 6A (Polski Ład – II edycja);

RAZEM – 15 705 000,00 zł