Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.151.2022 Wójta Gminy Świerklany z dn. 22.06.2022 r., w dniach od 22 do 29 czerwca br. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt uchwały w zaproponowanej formie zostanie przedstawiony Radzie Gminy Świerklany celem jego akceptacji.